Uygulanan Testler

Kurucumuz Uzman Psikolog Kadriye ÖZPIRANGA YÜRÜT tarafından uygulanan başlıca testler ve gelişimsel değerlerlendirme ölçekleri; MOXO DİKKAT TESTİ, WISC-4 ZEKA TESTİ, DENVER 2 GELİŞİM TESTİ, AGTE GELİŞİM ÖLÇEĞİ, METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ, PEABODY KELİME TESTİ dir.

MOXO DİKKAT TESTİ

Moxo Dikkat Testi; Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen bir testtir.

Moxo, dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur. Testin hızla artmış olan popülaritesi, Moxo dikkat testinde bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır. Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir. Moxo dikkat testi sonuçta kişiye özel bir raporlama ile akademik ve kariyer planı yapılabilmektedir ve kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemede yardımcı olur.

*Moxo dikkat testi sadece uzman hekim ve psikologlar tarafından uygulanır.

WISC-4 ZEKA TESTİ

WISC-4 Zeka Testi; 1970’lerden bu yana uygulanan WISC-R zeka testinin geliştirilmesiyle oluşturulmuş, günümüz çocuklarına ve gençlerine daha uyumlu, modern ve güncel bir zeka ölçeğidir.

Günümüzde, teknoloji ve eğitimdeki gelişmelerle birlikte, çocukların da zihinsel becerileri değişmiş, bu nedenle güncellenmemiş zeka testlerinin etkinliği de azalmıştır. WISC-4; bu durumu göz önünde bulundurarak, çocukların dış dünya ile ilişkilerini daha doğru kavramak, çocuğu içinde bulunduğu dünyanın koşullarına uygun değerlendirebilmek üzere tasarlanmıştır. WISC-4; çocuklarda uyum sorunları, dikkat ve algı sorunları, okul başarısı, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla yapılabilir. Test sonuçları ise skor olarak belirtilmez. Çocukların etiketlenmesini engelleyen bu yaklaşım sayesinde, çocuğun yönelimleri, üstün yetenekli olduğu konular ve zayıf olduğu noktalara odaklanmak mümkündür.

WISC-4 testin adının halk arasında henüz yaygınlaşmaması sebebiyle WISC-R ismi kullanılmaya devam etmektedir. Doğru olan, WISC-R taleplerinde de daha güncel ve kapsamlı olan WİSC-4 zeka ölçeği uygulanmasıdır.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-4) testi çocuk ve ergenlere (6 yaş 0 ay İle 16 yaş 11 ay yaş arası) uygulanır. Çocuğun zeka seviyesini ve diğer bilişsel yeteneklerini de ölçen WISC-4 zeka ölçeği 15 alt teste, Sözel Kavrama, Algılsal Akıl Yürütme , Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere 4 ana kısıma ayrılır.

Testin uygulama süresi çocuğun hızı ve motivasyonuna bağlı olarak 1.5 ile 2 saat arası değişkenlik gösterebilmektedir. Testin değerlendirilmesinde, çocuğun test esnasında gösterdiği tüm davranışlar (test sırasında işbirliği, testörle ilişki kurma biçimi, çalışma motivasyonu, dikkati, duygusal reaksiyonları vs.) da çok önemlidir. Bu nedenle test sonuçları sadece bir skor olarak değerlendirilmemeli, bütüncül olarak ele alınmalıdır. Aynı zamanda test dışında aileden ve üçüncü kaynaklardan (okul ve çevre) alınan bilgiler de göz önünde bulundurularak değerlendirme tamamlanmaktadır.

Yapılan değerlendirmelere göre çocuk /ergenin güçlü yönleri ve varsa desteklenmesi gereken yönleri tespit edilerek sonuçlara uygun akademik/iş hayatı planlaması yapılması konusunda fayda sağlamaktadır. Ayrıca WISC-4 zeka testi, zeka ile ilgili pek çok değişkenin ve pek çok davranış probleminin tanısının koyulmasına yardımcı olacak bilgiler içermektedir.

WISC-4 zeka ölçeği; sadece testi uygulama yeterliliği sertifikasına sahip uzman psikologlar tarafından uygulanır. Test yılda 1 defadan fazla uygulanamaz. Yeterliliği olmayan kişiler tarafından uygulanan testler yanlış sonuçlar vermekte ve geçerliliği olmamaktadır.

Kurumumuzda Sertifikalı Uzman Psikologlar tarafından uygulanan test kapsamlı bir değerlendirme raporuyla ilgili kişiye iletilmektedir.

DENVER 2 GELİŞİM TESTİ

“Denver 2 Gelişim Testi” çocukların gelişimini değerlendirmek ve potansiyel gelişimsel gecikmeleri belirlemek amacıyla kullanılan bir testtir. Bu test, özellikle 0 ila 6 yaş arasındaki çocukların bilişsel, motor, dil ve sosyal gelişimlerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Denver 2, çocukların yaşlarına uygun becerileri kazanıp kazanmadığını değerlendirmek için kullanılır. Bu test, çocukların duyusal ve motor becerilerini, sosyal etkileşimlerini, dil gelişimini ve problem çözme yeteneklerini değerlendiren çeşitli görevleri içerir. Test sonuçları, çocuğun normal gelişim seyrine uygun olup olmadığını belirlemede önemli bir araçtır.

Denver 2 Gelişim Testi’nin avantajlarından biri, erken müdahale için bir temel oluşturabilmesidir. Erken yaşlarda gelişimsel gecikmeleri tanımak, çocuklara hızlı bir şekilde destek sağlama ve gerektiğinde uzmanlara yönlendirme imkanı tanır. Bu da çocuğun daha sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesine yardımcı olabilir.

Test, çocukların performansını değerlendirmek için gözleme dayalı bir yaklaşım kullanır. Bu nedenle, eğitimciler ve sağlık profesyonelleri tarafından çocuğun davranışları ve yetenekleri üzerinde dikkatlice gözlem yapılması gereklidir.

Denver 2 Gelişim Testi, çocukların bireysel gelişim özelliklerini anlamak ve uygun müdahaleleri belirlemek için önemli bir araçtır. Ancak, test sonuçları sadece bir değerlendirme aracı olarak kullanılmalı ve kesin bir tanı koymak için diğer klinik değerlendirme yöntemleri ve uzman görüşleri de dikkate alınmalıdır.

AGTE GELİŞİM ÖLÇEĞİ

AGTE Gelişim Ölçeği, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve motor becerilerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir ölçme aracıdır. Bu ölçek, çocukların gelişim düzeylerini belirleme ve ihtiyaçlarına uygun destek sağlama konusunda önemli bilgiler sunar.

AGTE Gelişim Ölçeği, geniş bir yaş aralığındaki çocukları kapsayan çok yönlü bir değerlendirme sunar. Bu ölçek, bebeklik döneminden ergenliğe kadar olan evrelerdeki gelişim aşamalarını kapsayan bir dizi test içerir. Böylece, çocuğun bilişsel yetenekleri, dil gelişimi, motor becerileri, sosyal etkileşim becerileri ve duygusal zekası gibi farklı alanlarda detaylı bir değerlendirme yapmak mümkün olur.

AGTE’nin avantajları arasında, kullanıcı dostu olması ve sonuçların açıkça anlaşılabilir olması yer alır. Bu ölçek, eğitimcilerin ve diğer profesyonellerin çocukların güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olarak, bireysel öğrenme planları oluşturmalarını kolaylaştırır.

Ayrıca, AGTE Gelişim Ölçeği, çocuk gelişimi alanındaki en son bilimsel araştırmaları temel alarak geliştirilmiştir. Bu da ölçeğin güvenilir ve geçerli sonuçlar sağlama yeteneğini artırır. AGTE, çocukların öğrenme süreçlerini anlama ve destekleme konusunda bir köprü görevi görerek, eğitim sistemine önemli katkılarda bulunabilir.

Sonuç olarak, AGTE Gelişim Ölçeği, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve motor becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan kapsamlı bir araçtır. Bu ölçek, çocuk gelişimi alanında çalışan profesyoneller ve ebeveynler için değerli bir kaynak olabilir, çünkü çocukların öğrenme potansiyelini anlamak ve geliştirmek için etkili bir yol sunar.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

“Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Çocuk Gelişiminde Belirleyici Bir Araç”

Çocukların eğitim hayatlarına başlamadan önce, gelişim düzeylerini değerlendirmek ve okul olgunluğunu belirlemek, onların başarılarına etki eden önemli bir adımdır. Bu bağlamda, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini ölçen kapsamlı bir değerlendirme aracıdır. Test, çocukların okul öncesi döneme ne kadar hazır olduklarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir ve eğitimciler ile velilere çocukların güçlü yönleri ve gelişim alanlarını anlama konusunda önemli bilgiler sunar.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çeşitli kategorilerdeki becerileri değerlendirir. Bunlar arasında bilişsel yetenekler, dil gelişimi, motor beceriler, sosyal uyum ve duygusal zekâ yer alır. Test, çocukların matematiksel kavrayışlarından, dil becerilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlayarak, eğitimcilerin ve velilerin çocukların güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamalarına yardımcı olur.

Bu test aynı zamanda, çocukların sosyal becerilerini değerlendirerek, sınıf içinde ve dışında nasıl etkileşim kurduklarını anlama konusunda da bilgi sunar. Sosyal uyum, okul yaşamında başarı için kritik bir faktördür ve bu test, çocukların arkadaşlarıyla iletişim kurma, paylaşma ve işbirliği yapma becerilerini ölçerek, eğitimcilerin ve velilerin çocuklarına daha iyi rehberlik etmelerine yardımcı olur.

Testin detayları, uygulama süreci ve sonuçların nasıl yorumlanacağı gibi konularda bilgi sunarak, çocukların eğitim yolculuklarına daha sağlam bir başlangıç yapmalarına yardımcı olabilir. Bu test, çocuk gelişimi alanında uzmanların ve eğitimcilerin kullanımına sunulmuş kapsamlı bir araç olup, çocukların eğitim sistemine daha uyumlu bir şekilde adapte olmalarına katkı sağlamaktadır.

PEABODY KELİME TESTİ

Peabody Testi: Çocuk Gelişimi Değerlendirmesi

Çocukların bilişsel ve dil gelişimini değerlendirmek amacıyla kullanılan Peabody Testi, 1920’lerden beri dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından güvenilir bir ölçme aracı olarak kabul edilmektedir. Bu test, özellikle 2 ila 6 yaş arasındaki çocukların dil becerilerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Peabody Testi’nin Türkçe adı “Peabody Dil Gelişim Testi” olarak geçmektedir.

Peabody Testi, çocukların anlama, ifade etme ve genel dil becerilerini değerlendirir. Bu test, çocukların gelişim düzeylerini belirlemek ve özel eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak için kullanılan etkili bir araçtır. Test, bireylerin dil becerilerini ölçerek, dil gelişimindeki olası gecikmeleri veya sorunları belirleme konusunda uzmanlara önemli bilgiler sunar.

Peabody Testi’nin avantajlarından biri, çocukların dil becerilerini değerlendirirken sadece konuşma yeteneklerine odaklanmamasıdır. Test, görsel materyaller ve eylem tabanlı sorular içerir, bu da çocukların dil becerilerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi sağlar. Ayrıca, testin normatif verileri, çocuğun yaşı dikkate alınarak elde edilir, bu da testin doğruluğunu artırır.

Peabody Testi’nin uygulanması genellikle uzmanlar, psikologlar veya eğitim uzmanları tarafından yapılır. Test sırasında çocuklara çeşitli görsel ve işitsel uyarıcılar sunulur, ve çocukların bu uyarıcılara verdiği tepkiler değerlendirilir. Testin sonuçları, çocuğun yaşına göre normatif verilere dayalı olarak belirlenir.

Sonuç olarak, Peabody Testi, çocukların dil gelişimini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Test, çocukların bilişsel ve dil becerilerindeki güçlü ve zayıf yönleri belirleyerek, uygun eğitim ve destek sağlama konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu test, çocukların gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını belirleme ve erken müdahalede bulunma konusunda profesyonellere rehberlik eden değerli bir araçtır.

 

WhatsApp chat