Yabancı dil

Gelişim bireysel farklılıklar gösterse de dil gelişiminin belli bir düzeni vardır. Önce sesleri öğrenmekle başlar dil gelişimi. Her bebek her sesi çıkarabilme yetisine sahiptir ve zaman geçtikçe etrafında konuşulan dildeki sesleri tekrar eder hale gelir. Dil edinimi, bebeklik döneminden başlayan ve çocuklukta da devam eden, dil öğreniminden farklı bir süreçtir. Çocuklar dil edinirken, çevreden duyduklarınagöre taklit ederek dillerini şekillendirirler. Bu hem anadili için hem de yabancı dil için geçerlidir. Farklı dil girdilerine maruz kalan çocuk, farklı dilleri edinmeye başlar. Doğal olarak farklı dile maruz kaldığı süre ölçüsünde de o dile ait gelişimi söz konusu olacaktır. Anadili hakimiyeti arttıkça, ikinci dil öğretim süresinin artması…

Erken yaşlarda yabancı dil ediniminde çocuk, çevreden gelen uyaranlar doğrultusunda alışkanlık oluşturma yoluyla o dile ait kazanımlar edinir. Çocuk doğduğu andan itibaren ‘dinleyerek, görerek ve taklit ederek’ tanır ve ilk eğitimini almaya başlar. Gelişim sürecine bağlı olarak da ‘dinlediklerinden’ öğrendiği ses ve kelimelerle ‘konuşmayı’ gerçekleştirir.

Çocuğa o dili öğretmek “anlaşılır” olmaktan geçer. Küçük yaşlarda dil öğretimi; oyunlarla, şarkılarla ve de somut olarak verildiğinde “anlaşılır mesaj” halinde çocuğa aktarılmış olur. Oyun, çocuklar için en iyi öğretme yoludur. Böylece çocuk yabancı dille tabiî bir ortamda karşı karşıya gelir, duyarak, görerek ve yaşayarak öğrenir. Şarkıyla öğrenmede ise ritim ve melodinin öğrenmeyi eğlenceli kılmasının yanı sıra, bilginin görsellerle de desteklenerek hafızada kalıcı olmasını sağlar.

Yabancı Dil

 

Erken yaşta verilen yabancı dil öğretimi;

* çocukta zekayı geliştirmekte ve ana dilinde de anlama kabiliyetini arttırmakta

* bunun doğal sonucu olarak problem çözme yetilerini kuvvetlendirmekte

* çocuğun özgüvenin artmasına ve sosyalleşmesine katkıda bulunmakta

* kendi dili ve kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilincini vermekte

* yabancı dil öğrenme yetisini erkenden geliştirmiş olması, ilerleyen yaşlarda üçüncü veya dördüncü dili öğrenme becerisini de artırmaktadır.

Yabancı dil öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlanırsa dili öğrenmek o kadar kolaylaşır.

WhatsApp chat