Müzik ve ritim

Çocuklarla yapılan ritim çalışmaları onlarda ritim duygusunu geliştirirken, hayatı da düzenli yaşama alışkanlığı kazandırmaktadır. Ritim çalışmaları bedensel yetenekleri geliştirir, çocukta olumlu bir kişilik gelişimine yardımcı olur.

Okulöncesi dönemde müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım çocuğun tüm gelişim alanlarını etkilemektedir. Her çocuk müziği sever ve az ya da çok yeteneklidir. Bu yetenek, çocuğa sunulan uygun ortam ve eğitimle gelişir.

Müzik ve Ritim

Müzik ve Ritim

Bu programın çocuklarımıza katkılarını ve hedeflerimizi sıralayacak olursak;

 • Çocuklarımızın duyma, duyduğunu yorumlama ve dinleme becerileri gelişir.
 • Dinlediğini anlama becerisi geliştiren çocuk, okuma-yazmaya hazırlıkta önemli beceriler kazanır.
 • Dikkat süresi uzar ve odaklanma becerisi gelişir.
 • Şarkılarla yeni sözcükler ve cümle kalıpları öğrenirken, konuşma dili gelişir.
 • Sözcükleri doğru ve anlaşılır bir şekilde telaffuz etme, akıcı konuşma becerisi ve alışkanlığı gelişir.
 • Ritim duygusu gelişen çocuk, beden koordinasyonunu daha iyi sağlarken, aynı zamanda matematik yönünü de geliştirir.
 • Duygusal yönden rahatlar.
 • Kendini ifade etme becerisi gelişir.
 • Grup içerisinde uyumlu olma, dinleme, sesini uygun kullanma ve işbirliği yapma becerisi geliştirir.
 • Özgüveni gelişir.
 • Şarkı söylerken soluk alıp vermeyi denetlemeyi öğrenen çocuğun akciğerleri gelişir.
 • Çalgı ve çalgı olarak kullanılabilecek oyuncakları kullanırken küçük ve büyük kasları gelişir, yaratıcılıkları ve problem çözme becerileri olumlu yönde etkilenir.
 • Estetik yönü gelişir.
WhatsApp chat