Eğitim Sistemi

Eğitim Grupları

Doğafen Anaokulu Eğitim sistemi çocukların gelişim dönemlerini dikkate alarak yapılandırılmıştır.

Yaş Grupları:

 • 24 – 36 Ay Oyun grubu
 • 36 – 48 Ay
 • 48 – 60 Ay
 • 60 – 72 Ay Okul öncesi grubu

Eğitsel Yaklaşımımız

Eğitim Sistemimiz ; Atatürkçü, çağdaş, demokratik ilkelere dayanır,

 • Çocuk merkezlidir,
 • Bireysel farklılıkları ve gelişimsel yaş dönemlerini göz önünde bulundurur,
 • Bireysel ve sosyal farkındalıkları artırmaya yöneliktir,
 • Araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünen, kendini uygun ifade edebilen, haklarını savunan ve başkasının haklarına saygı duyan bireyler yetiştirmeyi hedefler
 • Sevgi, saygı, paylaşma, işbirliği ve yardımlaşma davranışlarını geliştirmeyi hedefler,
 • Bilim, sanat ve oyun temellidir.
 • Yaratıcılık ön plandadır,
 • Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler,
 • Aile katılımına olanak sağlar,
 • Çocuğun çok yönlü gelişimini esas alır,
 • Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.

Eğitim Modelimiz

DAYANDIĞI ESASLAR

MEB Okul Öncesi Eğitim Programında bulunan amaç ve kazanımlar esas alınarak, Proje Temelli Öğrenme ve Psikodrama kuramına dayanmaktadır. Psikodrama, eylem metotlarını kullanan bir psikoterapi ekolü olup en yaygın kullanım alanı, eğitim alanıdır. Psikodrama; her bireyin doğuştan yaratıcı ve spontan olarak dünyaya gelmiş olduğuna inanır. Ancak uygun olmayan çevresel faktörlerle bireyin yaratıcılığı ve spontanlığı zarar görmektedir. Psikodrama ile doğuştan var olduğuna inanılan bu yetenekler yeniden ortaya çıkarılabilmekte ya da geliştirebilmektedir. Proje Temelli Öğrenme ise ; öğrencilerin karşılaştıkları problemler üzerinde işbirliğine dayanan ortaklaşa çalışmalar yaparak, disiplinler arası ilişkileri görebilmelerini sağlayan öğretmenin de bu çalışmalara rehberlik ettiği, ürünün ve sürecin birlikte değerlendirildiği bir yaklaşımdır. Bireyde araştırma, sorgulama, dönüşümlü düşünme ve yaratma becerilerini geliştirip kendine güvenen bireyler yaratmayı hedefler.

BEKLENEN SONUÇLAR

Çocuğun yaratıcılığı ve spontanlığını geliştirmeyi amaçlar.Çocuğun içinde bulunduğu yaş döneminin ihtiyaçları ve gereklilikleri doğrultusunda gelişimini desteklemek, yetenek ve ilgilerini tespit etmek, bireysel özelliklerini keşfetmek, aileyi ebeveynlik yetenekleri konusunda geliştirmek Doğafen Akademi Programından beklenilen pedagojik sonuçlardır.

YARARLARI

Çocuğun yaş dönemi ve bireysel farklılıkları temel alınarak, fiziksel-zihinsel-duygusal-sosyal-dil/kavram becerileri anlamında desteklenmesini sağlar. Dönüşümlü düşünen, araştıran, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler olmalarının temellerini atar. Psikodramatik uygulamalarla da daha yaratıcı ve daha spontan bireyler yetişir. Doğafen Akademi programı aile ve veya bakım veren kişileri de pasif katılımcı olarak çalışmaya dâhil ettiği için, aile ve/veya bakım veren kişiler de birebir bir eğitimden geçerek ebeveynlik yetenekleri ile ilgili de çok önemli bir gelişim gösterirler.

Okuma & Yazma Hazırlık Programı

Bir çocuğun okuma yazma becerilerini kazanabilmesi için öncelikle buna fiziksel duygusal ve bilişsel yönden hazır olması gerekir. Okuma ve yazma işlemi birbirini bütünleyen bir yapıdadır. Çocuk okumaya geçmeden önce yazma işlemini motorik, görsel ve işitsel olarak algılamalıdır. Bu programda okuma-yazma ön  becerilerinin kazanılması  için bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Dikkat çalışmaları,
 • Görsel ve işitsel algı çalışmaları,
 • Şekil-zemin ve şekil pozisyon algısı çalışmaları,
 • Küçük kas gelişimine yönelik çalışmalar,
 • El-göz koordinasyon çalışmaları,
 • Çizgi çalışmaları.
 • Sesletim çalışmaları.

Çift Dilli (Bilingual) Eğitim Programı

Doğafen Çocuk Akademisi olarak, okul öncesinde 2 yaştan itibaren Çift Dilli / Bilingual Eğitim Programı’nı uygulamaya koyduk… Çok Dilli eğitim Programı ile öğrencilerimiz interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında İngilizce ve İspanyolca dil becerilerini geliştiriyor. Kısaca bu programla İngilizce ve Türkçe’yi yoğun olarak eş zamanlı yürütürken, üçüncü bir yabancı dile de aşinalık kazanması sağlanıyor.

Etkinliklerimiz

EĞİTİM SİSTEMİ PROGRAMIMIZDA YER ALAN ETKİNLİKLERİMİZ

 • İngilizce Anadili etkinlikleri
 • Oyun etkinlikleri
 • Yaratıcı drama
 • Müzik etkinlikleri
 • Sanat etkinlikleri
 • Kavram çalışmaları
 • Piknikler
 • Fen-Doğa çalışmaları
 • Matematik etkinlikleri
 • Bahçe çalışmaları
 • Eğlenceli partiler
 • Gezi-gözlem etkinlikleri
 • Tiyatro ve sinema günleri
 • Yıl sonu etkinlikleri
 • Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları
 • Sürpriz konuklar

EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDE AİLE KATILIMLI ETKİNLİKLERİMİZ

 • Sihirli mutfakta anneler çocuklar el ele
 • Bu ay konuğumuz sizsiniz
 • Birlikte oyuncak yapıyoruz
 • Büyükanneler ve Dedeler günü
 • Geziler ve partiler
 • Çocuk ve aile danışmanlığı
 • Psikolojik danışmanlık
 • Seminerler
 • Anne-baba eğitimi
 • Veli toplantıları

Bizden haberler


WhatsApp chat