Yaş Dönemi Özellikleri

Yaş Dönemi Özellikleri 

Yaş Dönemi Özellikleri

Çocuklar her ay döneminde farklı davranışlarda bulunurlar. Her ay döneminde yeni yaptıkları şeyler ortaya çıkar. Ay ay hangi davranışlara sahip olduklarını sizler için derledik. İşte çocuklarda Yaş Dönemi Özellikleri

1. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Parlak renkli nesneyi izler.

 • Yüzükoyun yatarken başını çok kısa bir süre kaldırır.

 • Çıngırak sapını kaldırır.

 • Kuvvetli sese tepki verir.

 • Kendisiyle konuşana bakar.

 • Konuşulduğunda gülümser.

2. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Yüzükoyun yatarken başını yaklaşık 5 saniye dik tutar.

 • Ellerini birleştirir.

 • Parlak bir nesneyi orta hatta kadar izler.

 • Görme alanı içinde olan kişiyi izler.

 • Ağlama dışı ses çıkarır.

 • Kendi kendine sesli güler

Yaş Dönemi Özellikleri 

Yaş Dönemi Özellikleri

3. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Kucağa alındığında başını dik tutar.

 • Parlak bir nesneyi 180 derece izler.

 • El ve ayaklarına uzun uzun bakar.

 • Tek heceli sesler çıkarır.

4. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Elinin yanındaki nesneyi yakalar

 • Uzaktaki bir nesneyi almak için koluyla hamleler yapar

 • Oturtulurken başını düşmeden tutar.

 • Sese doğru döner.

 • Ses perdesini alçaltıp yükselterek sesler çıkarır.

 • Aynadaki görüntüsüne güler.

5. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Kollarının altından tutulduğunda ayaklarına bacaklarına verir.

 • Uzaktaki nesneyi yakalar.

 • Eline verilen nesnelerle oynar.

 • Yüzükoyun iken sırtüstüne döner.

 • Kendi kendine bisküvi yer.

 • İsmi söylendiğinde bakar.

 • Dudaktan fırlayan sürtünme sesleri çıkarır.

 • Konuşulduğunda ağlamayı keser.

6. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Destekle oturur.

 • Sırtüstünden yüzükoyun döner.

 • Yüzükoyun yatarken bacaklarıyla vücuduna yön vererek ileriye ya da geriye doğru sürünür.

 • Gözünün önünde kaybolan nesneyi bir süre bekler.

 • Çıkarabildiğinden fazla sayıda sesli sesiz harfin arkasına yerleştirir ( ba-be-bu vb. ).

 • İki eline iki nesneyi alır.

Yaş Dönemi Özellikleri 7. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Oyuncağı bir elinden diğer eline geçirir.

 • İki eline iki nesne alıp birbirine vurarak ses çıkarır.

 • Desteksiz oturur.

 • Yere düşen oyuncağı izler.

 • Temel kelimelere benzer heceler çıkarır.

 • Aynadaki görüntüsüne uzanır.

 • ‘cee’ oyunu oynar.

 • Yapılan hareketleri taklit eder.

8. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • El ve dizleri üzerinde emekler.

 • Baş ve herhangi bir parmakla nesneleri kavrar.

 • Bir kabın içine nesneleri atar.

 • İki elinde birer nesne varken, birini bırakıp üçüncüyü alır.

 • Gözünün önünden kaybolan nesneyi arar.

 • İlgi çekmek için değişik sesler çıkarır.

 • Kucağa alınmak için kolunu uzatır.

9. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Sırtüstünden oturur duruma geçer.

 • Eşyalara tutunarak ayağa kalkar.

 • Kutunun içinden küçük nesneleri boşaltır.

 • Baş ve işaret parmağıyla küçük nesneleri kavrar.

 • Kaşığı ağzına götürür.

 • Elindeki nesneyi istediğinde verir.

 • Örtünün altında saklanan, fakat ucu görünen nesneyi bulur.

 • Kendisini ve başkasını aynada ayırt eder.

 • Baş baş ve gel gel yapar.

10. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Elleri ve dizleri üzerinde hızlı bir biçimde emekler.

 • Kutunun içinden nesneleri teker teker çıkarır.

 • Eşyalara tutunarak yürür.

 • İstediklerini ağlamadan işaret ve sesle belirtir.

 • Sözcükleri ve emirleri anlar.

 • Tanıdığı biri sorulduğunda onu aramak için başını çevirir.

 • Gözünün önünde kaldırılan nesneyi ilk saklanan yerde arar.

 • İşittiği sözcüklere benzer sesler çıkarır.

11. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Ayakta yardımsız bir süre durur.

 • Ellerinden tutunca yürür.

 • Kalem tutarak işaretler yapar.

 • Bardaktan içer.

 • İşaret parmağını istediği bir nesneyi göstermek için kullanır.

 • Kutunun / kabın kapağını kaldırarak içindeki nesneleri bulur.

 • Vücut kısımları ayırt eder.

 • Nesnelerle özellikleri arasında ilişki kurar.

 • Yeni sözcükleri taklit eder.

12. AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Çorabını ayağından çıkarır.

 • Çömelme durumundan ayağa kalkar.

 • Yürür.

 • Saplı nesneleri iter.

 • Karşılıklı oturarak top yuvarlar.

 • Emekleyerek basamak çıkar.

 • Küçük nesneleri dar ağızlı bir kaba atar.

 • Anne – babadan başka iki – üç sözcük söyler.

13 – 15 AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Yürürken bir nesne taşır.

 • Eğlenerek yerden bir nesne alır.

 • Ayağıyla topa vurur.

 • İki – üç küpten oluşan kuleler yapar

 • Basit ev işlerini taklit eder.

 • Saklanan nesneyi birden fazla yerde arar.

 • Özellikleri belirtildiğinde birden çok nesneyi verir.

 • Sekiz – on sözcüğü söyler. İstediklerini cümle niteliğinde tek sözcükle ifade eder.

16-18 AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Oyuncağı çekerek ileri geri yürür.

 • Elinden tutulduğunda basamak çıkar.

 • Kalem kullanarak karalama yapar.

 • Kaşık kullanır.

 • Yardımla elbiselerini çıkarır.

 • Nesnenin mekân içindeki hareketlerini anlar.

 • Birbirine bağlı iki emri yerine getirir.

 • Aktif olarak problem çözer.

 • Kendisiyle konuşan bir kişinin son sözünü tekrarlar.

 • Sözel oyunlar oynar.

 • Evde ve kurumda basit işlere yardım eder.

19 – 21 AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Yardımla merdiven iner.

 • Yardımsız merdiven çıkar.

 • Topu karşısındakine havadan atar.

 • Koşar.

 • Kitap sayfalarını rastgele çevirir.

 • En az dört küpten kule yapar.

 • İki farklı nesne arasından isteneni seçer.

 • Bildik yüzleri resimden tanır.

 • On – yirmi arası sözcüğü anlamına uygun olarak kullanır.

 • İki sözcüklü ifadeler kullanır. ( baba araba )

22 – 24 AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Oyuncağı çekerek yürür.

 • Tek ayak üzerinde bir saniye durur.

 • Merdivenden yardımsız iner.

 • Kitap sayfalarını kontrollü biçimde çevirir.

 • Altı – yedi küpten kule yapar.

 • Oyuncaklarla uğraşır ve araştırır.

 • Şekilleri uygun deliklere yerleştirir.

 • Bir resmin adını söyler.

 • Model ortadan kaldırıldığında taklit eder.

 • Zamir kullanır.

 • Karşılıklı oyunlar oynar.

25 – 30 AY

 • Hamurdan top yapar.

 • Legoları takıp çıkarır.

 • Ellerini yıkar kurular.

 • Düğme ilikler.

 • Zıplar.

 • Alt giysilerini yardımsız çıkarır – yardımla giyer.

 • Üç tekerlekli bisiklete biner ancak pedal çeviremez.

 • Gösterildiğinde kâğıdı ikiye katlar.

 • Tek basamaklı iki sayıyı tekrar eder.

 • Parça bütün ilişkisini anlar.

 • Adını, soyadını söyler.

 • Üç ve daha fazla sözcüklü cümleler kurar.

 • Çoğul kullanır.

31- 36 AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Küplerden köprü yapar.

 • Kendi başına tüm giysilerini giyip çıkarır.

 • Belirli bir uzaklığı atlayarak geçer.

 • Dik çizgiyi kopya eder.

 • Yuvarlak çizgiyi kopya eder.

 • Bir rengi tanır.

 • Yer bildiren sözcükleri anlar.

 • Nesne ve canlı durumlarını anlar.

 • İki nesneyi değişik özelliklerine göre sıralar.

 • Resimdeki olayları anlatır.

 • Zıtlık ve benzerlikleri bulur.

36 – 48 AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Çember etrafında döner.

 • Yuvarlanmakta olan topa tekme atar.

 • Atılan topu yakalar.

 • Yerde zıplayan topu yakalar.

 • Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur.

 • Parmak ucunda yürür.

 • Ritme uygun dans eder

 • Plastik çivi tahtasına çivi takar – söker.

 • Yuvarlak çizer.

 • Verilen şekilleri makasla keser.

 • Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri kullanarak şekiller yapar.

 • Çeşitli malzemelerle baskı yapar.

 • Sıvıları bir kaptan bir kaba boşaltır.

 • Kendisine sorulan sorulara uygun cevaplar verir.

 • Grup oyunlarına katılır.

 • Sırasını bekler.

 • ‘Lütfen!’ ,  ‘Teşekkür ederim.’ gibi nezaket sözcükleri kullanır.

 • Duygularını ifade eder.

 • Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler.

 • Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.

 • Duygularını sözel olarak ifade eder.

 • Konuşmalarda yer bildiren ifadeleri kullanır.

 • 1’den 10’ a kadar sayar.

 • ‘Büyük – küçük, az – çok, kısa – uzun’ kavramlarını ayırt eder.

 • Renkleri tanır ve eşleştirir.

 • Üç parçalı bul yapı tamamlar.

 • Resmini gördüğü nesneyi tanımlar.

 • Diz, dil, boyun, kol, parmak gibi beden parçalarını gösterir.

 • Kendi kendine yemek yer.

 • Düğmesiz ve bağsız giysilerini yardımsız giyer.

 • Giysilerin önünü arkasını ayırt eder.

 • Burnunu mendille siler.

 • Kendine ait eşyaları toplar.

48 -60 AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Çember etrafında döner.

 • Yuvarlak çizer.

 • Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltır.

 • Kendisi ile ilgili sorulara uygun cevaplar verir.

 • Grup oyunlarına katılır.

 • Sırasını bekler.

 • ‘Lütfen !’ , ‘teşekkür ederim’ gibi nezaket sözcüklerini kullanır.

 • Duygularını ifade eder.

 • Kendi kendine şarkı şiir ve tekerleme söyler.

 • Neden nasıl kim soruları sorar.

 • 1’ den 10’ a kadar sayar.

 • Üç küple köprü yapar.

 • Renkleri tanır ve eşleştirir.

 • Cinsiyetini ayırt eder.

 • Kendi kendine yemek yer.

 • Kendine ait eşyaları toplar.

 • Burnunu mendille siler.

 • Çizgi üzerinde yürür.

 • Çift ayakla sıçrar.

 • Topuk ve ayak ucuyla yürür.

 • Çeşitli şekiller çizer ve boyar.

 • Boncuk vb. nesneleri ipe dizer.

 • Adını soyadını ve yaşını bilir.

 • Oyuncaklarını paylaşır.

 • Yetişkinlerin konuşmalarına katılır.

 • İzin ister.

 • Övülmekten hoşlanır.

 • Grup oyunlarından yetişkinlerin liderliğini kabul eder.

 • Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir.

 • Birleşik cümleler kullanır.

 • Zıt sözcükleri söyler.

 • Resimdeki saçmalıkları açıklar.

 • Konuşmalarında bağlaç kullanır.

 • Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır.

 • ‘ Neden ?’ sorusuna cevap verir.

 • Dokuları ayırt eder.

 • 8 rengi isimlendirir.

 • Renkleri gruplandırır.

 • Yardımla saçını tarar.

 • Dişlerini fırçalar.

 • Elini yüzünü yardımsız yıkar.

 • Sofra kurallarına uyar.

60-72 AY Yaş Dönemi Özellikleri 

 • Başlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür.

 • Yardımla sekerek yürür.

 • Topuk ve ayak ucunda geri geri yürür.

 • İsmini kopya eder.

 • Ritmik hareketleri yapar.

 • Eksik insan resmini tamamlar.

 • 1-5 arası rakamları kopya eder.

 • Duygularını belli eder.

 • Kurallı oyunların kurallarına uyar.

 • Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

 • Kendine güven duyar.

 • Haklarını korur.

 • Kendi cinsiyetine uygun davranır.

 • Belli bir oyunu canlandırır.

 • Bazı soyut ifadeleri anlar.

 • Basit şakalar yapar.

 • Birleşik cümleler kullanır.

 • Bedeninin tüm parçalarını söyler.

 • Beş harfi isimlendirir.

 • 20’ ye kadar ritmik sayar.

 • Daha önce dinlediği hikâyeyi anlatır.

 • Yaşadığı yerin adresini söyler.

 • Yolda yardımsız yürür.

 • Ayakkabılarını bağlar.

 • Bıçak kullanır.

 • Elini yüzünü yıkar kurular.

 • Tuvalet gereksinimini kendi karşılar.

 • Hava şartlarına uygun kıyafet seçer.

Psikolog Ebru YILMAZ

 

Share this post

WhatsApp chat